<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

دانلود جدیدترین نسخه فول بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری(همراه با آموزش نصب فارسی)

19,900 تومان

دانلود جدیدترین نسخه فول بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری(همراه با آموزش نصب فارسی)

129,900 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحليل پایداری و طراحی سيستم نگهداری اوليه تونل انتقال آب خرمالو در محدوده خاکهای لسی

چكيده
تونلهای انتقال آب خرمالو جهت هدايت آب رودخانه خرمالو با دبي 6 مترمکعب بر ثانیه به مخزن سد نرماب از درنظر گرفته شدهاست. با توجه به قرارگیری بخشي از تونل خرمالو در محدوده خاکهای لسي با قابلیت آماس پذيری بالا، ميبايست در زمان اجرایتونل در اين محدوده تمهیدات خاصي را درنظر گرفت. بنابراين هدف از اين مطالعه ارائه طرح سیستم نگهداری اولیه تونل در محدودهخاکهای لسي و بررسي پايداری آن ميباشد. بررسي پايداری با استفاده از روش تحلیل عددی به کمک نرمافزار 3DFLAC انجامشده است. نتايج بررسي پايداری تونل نشان ميدهد در وضعیت بدون درنظر گرفتن سیستم نگهداری در کف تونل، جابجايي قائم 11/5 سانتيمتر در سقف تونل، بیشتر از حد جابجايي مجاز معیار کرنش بحراني ميباشد، بنابراين تونل پايدار نخواهد بود. همچنین2 سانتيمتر در سقف تونل، در محدوده مجاز معیار کرنش / در حالت ايجاد سیستم نگهداری اولیه در کف تونل، جابجايي قائم 1بحراني قرار دارد، بنابراين تونل در اين وضعیت پايدار خواهد بود که اين امر تأيیدی بر يکي از اصول اساسي روش حفاری ناتم در زمینهای نرم و خاکي يعني ايجاد سريع سیستم نگهداری در کف تونل و ايجاد حلقه حامل بار ميباشد .

واژههای کليدی:

تونل انتقال آب خرمالو . سیستم نگهداری . روش تحلیل عددی . معیار کرنش بحراني . خاک لسي

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل انتقال آب خرمالو , سیستم نگهداری , روش تحلیل عددی , معیار کرنش بحراني , خاک لسي ,
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی سیستم نگهداری تونل دوقلوی پونه (زون 9) با استفاده از روشهای تحلیلی و عددی

چكیده
ناپایداری تونلها به دو صورت موضعی و کلی )رمبندگی( رخ میدهد و غالباً مشکلات زمانی و مالی قابل توجهی برای پروژهها بوجود می آورد. درناپایداری های موضعی گوه هایی محدود از سقف و دیواره آزاد شده و به درون تونل می لغزند ولی در ناپایداری های کلی، روباره ناپایدار شده وتونل فرو میریزد. برای بررسی و ارائه راهکار مناسب برای پایدارسازی تونلها، روشهای مختلف تجربی، تحلیلی و عددی موجود میباشد. معمولاًدر محیط های خاکی بهترین راهکار ترکیبی از روشها با درنظر گرفتن پارامترهای هندسی در مدلسازیها، سطح آب زیرزمینی، پارامترهایژئوتکنیکی خاک و ارتفاع روباره برای تحلیل پایداری و پایدارسازی تونلها است.در این مقاله مدلسازی زون خاکی تونل پونه و سیستم نگهداری با استفاده از روش تحلیلی ) نرمافزار (Rocsupport و روش عددی) نرمافزارهای Plaxis 3D و (Phase2 انجام گرفت. آنالیز احتمالاتی نیز با غیرقطعی فرض نمودن پارامترهای ژئومکانیکی خاک شامل مدول یانگ وزاویه اصطکاک داخلی خاک که بیشترین تاثیر در پایداری و ضریب ایمنی محیط ناهمگن تونل را دارند به روش مونت کارلو انجام شد. نتایج این - بررسیها در نهایت به حذف کفبند و ارائه یک سیستم نگهداری بهینه در طاق و پاطاق تونل منجر شده است.


واژههای کلیدی:

تونل دوقلوی پونه . آنالیز احتمالاتی . روش مونت کارلو . تحلیل عددی .

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل دوقلوی پونه , آنالیز احتمالاتی , روش مونت کارلو , تحلیل عددی , ,
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از شاتكریت به عنوان سيستم نگهداری دائم مغار مطالعه موردی: مغار پمپاژ تونل آب بر گلاب

چكيده
سیستم نگهداری نهایی مغار پمپاژ گلاب بر اساس مطالعات اولیه زمینشناسی مهندسی )قبل از حفر مغار(، بتن درجا به ضخامت 06سانتیمتر درنظر گرفته شده بود. با اتمام حفریات و شرایط چون ساخت زمینشناسی مهندسی تودهسنگ دربرگیرنده مغار،نویسندگان مقاله را بر آن داشت تا با انجام زمینشناسی مهندسی نهایی سیستم نگهداری دائم مغار را مورد بازنگری قرار دهند. دربررسی این موضوع جهت تعیین سیستم نگهداری دائم مناسب، پایداری سازه نگهبان در برابر بارهای استاتیكی و دینامیكی وارد برپوشش میبایست مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی به دو صورت تحلیل دینامیكی محیط و بارهای دینامیكی حاصل بر سیستمنگهداری و یا استفاده از تركیب بارهای مختلف بر روی بارهای استاتیكی حاصل میشود. استفاده از بتن به عنوان پوشش نهایی درحفریات زیرزمینی با ارتفاع زیاد دارای مشكلات اجرایی از لحاظ قالببندی و بتنریزی بوده و هزینههای قابل توجه ای را شاملمیشود. از این رو در این مقاله پایداری مغار پمپاژ گلاب توسط مدلسازی عددی سه بعدی بررسی شده است. با توجه به ناپیوستهبودن محیط، از نرمافزار المان مجزای سه بعدی جهت بررسی بارهای وارد بر نگهداری دائم مغار استفاده شده است. نتایج نشان دادهكه استفاده از شاتكریت مصلح میتواند به عنوان نگهدارنده دائم مورد استفاده قرار گیرد بطوریكه در نتیجه انجام این روش مشكلات قالببندی و بتنریزی پوشش نهایی از فرایند اجرایی حذف شده و منجر به كاهش هزینه در اجرای پوشش نهایی مغار میگردد.


واژههای کليدی:

نگهداری دائم . مغار . شاتكریت . مدلسازی عددی . المان مجزا

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نگهداری دائم , مغار , شاتكریت , مدلسازی عددی , المان مجزا ,
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه راهكار مناسب برای عبور از مناطق با پتانسيل شدید ریزش و بررسي آن به روش عددی، مطالعه موردی: تونل بلند انتقال آب زاگرس

چكيده
شرايط نامطلوب زمينشناسي مانند حضور زونهاي خرد شده، مناطق گسله، تودهسنگهاي حاوي آب زيرزميني فراوان، احتمالهجوم آب و نشت گاز به داخل تونل، سقوط بلوکهاي سنگي، تودهسنگهاي تحت تنش بالا و مناطق داراي پتانسيل مچاله شوندگيو ... نقش اساسي در عملکرد دستگاه و نرخ نفوذ ماشين تونلزني ) TBM ( دارد. از جمله مشکلاتي که در اکثر تونلهاي سنگي با روشحفاري مکانيزه احتمال وقوع آن وجود دارد، ريزش و سقوط بلوکهاي سنگي در کاترهد و گير افتادن ماشين به دليل عدم اعمالگشتاور لازم جهت چرخش کاترهد ميباشد. از جمله اين تونلها، تونل بلند انتقال آب زاگرس بوده که در بخشي از مسير خود شرايطزمينشناسي بسيار پيچيده اي به نام محدوده زيمکان را پيش رو دارد و با مشکل بيان شده روبرو است. از آنجاييکه اين محدودهداراي طول چشمگيري است لذا استفاده از يک سيستم حفاري پايدار جهت ادامه پيشروي ضروري به نظر ميرسد. در اين مقالهجهت برون رفت از اين بحران استفاده از سيستم تونل پيشرو که در بالاي مقطع اصلي تونل حفر ميگردد ارائه شده است. اينسيستم حفاري توسط مدلسازي عددي سه بعدي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آن نشان داد که تونل پيشرو ميتواند بسياري از مخاطرات روبروي ماشين حفار در تونل بلند انتقال آب زاگرس را برطرف نمايد.


واژههای کليدی:

تونل پيشرو . TBM . ناپايداري سينهکار . فشار وارد بر سپر . مدلسازي عددي . هجوم آب

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل پيشرو , TBM , ناپايداري سينهکار , فشار وارد بر سپر , مدلسازي عددي , هجوم آب ,
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ریسکهای موجود در پروژههای تونلسازی مكانيزه، با مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب اصفهان با استفاده از روش FMEA

چكيده
در ساخت و سازهای زیرزمینی با توجه به شرایط ناهمگن تودهسنگ و محدود بودن اطلاعات، ریسکهای همراه با اجرا با دقت قابلتعریف نیستند، چرا که عدم قطعیتهای فراوانی در مدل ژئوتکنیکی و زمینشناسی هندسی پروژه وجود دارد. لذا ارزیابی ریسک درپروژههای زیرزمینی از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف ارزیابی ریسک، اندازهگیری ریسکها بر اساس شاخصهای مختلف ازقبیل میزان تاثیر و احتمال وقوع آن میباشد. در این فرآیند، رتبه بندی ریسکها به دلیل مشخص کردن ارجحیت هر ریسک درمقابل سایر ریسکها، از اهمیت بالایی برخوردار است که نقش اساسی در مدیریت ریسکها و برنامهریزی برای مقابله با آنها ایفامینماید. روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن) FMEA ( یکی از مناسبترین روشها برای شناسایی، ارزیابی و مدیریتریسکها در پروژههای تونل میباشد، که با نگاه کلی به سیستم میتواند جهت کمینه کردن سطح قابل قبول ریسک در رابطه باهزینه پروژه، زمانبندی و محدودیتهای عملیاتی بکار رود. در این تحقیق به بررسی ریسکهای ممکن در اجرای تونل انتقال آبگلاب در استان اصفهان پرداخته شده است. فاکتورهای ورودی روش FMEA در این پروژه توسط افراد خبره تعیین شدند و در پایان ریسک مچاله شوندگی زمین، به عنوان با اولویتترین ریسک در این پروژه شناسایی شد.


واژههای کليدی:

ارزیابی ریسک . تونلسازی مکانیزه . روش FMEA . تونل گلاب اصفهان

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ارزیابی ریسک , تونلسازی مکانیزه , روش FMEA , تونل گلاب اصفهان ,
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی روشهای تعیین ریسک نشست ناشی از تونلسازی در محیط های شهری

چكیده
گسترش روز افزون حفاری زیرسطحی در محیط های شهری به لحاظ محدودیت فضای کاربری و همچنین عدم نظارت کافی امکان ایجادنشست و آسیب به سازههای سطحی میگردد که تاکنون این امر باعث ایجاد خسارات فراوانی گردیده است. در مطالعات پیش و حین ساخت درزمینه تحلیل ریسک نشست تاکنون روشهای مختلفی از جمله استفاده از روشهای دورسنجی و معیارهای تجزیه و تحلیل کیفی و کمی ریسکمورد بررسی قرار گرفته است. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است مقایسه دو روش تحلیل ریسک نشست با استفاده از GIS واستفاده از روش محاسبات بر اساس مدلسازی عددی میباشد .دراستفاده از روش سیستم اطلاعات جغرافیایی، تشکیل بانک اطلاعاتی ساختمانها و تعیین پروفیل در نرمافزارهای سیستم اطلاعاتجغرافیایی و در محاسبات با استفاده از روش عددی با استفاده از نرمافزار Bentley Geostructural محاسبات مرتبط صورت پذیرفته است. اماتاکنون این دو روش مورد ارزیابی و مقایسه قرار نگرفته است و آنالیز نشست و ردهبندی ریسک با این دو روش صورت پذیرفته است .پروفیل نشست در روش اول با استفاده از نرمافزار Plaxis محاسبه شده و سپس با استفاده از بانک اطلاعاتی در نرمافزار ARCGIS پیادهسازیشده است اما در روش دوم با استفاده از روشهای تحلیلی مانند Ground loss و سپس انالیز آن با تلفیق هندسه مشخصات ساختمان و تونلریسک نشست مرتبط با ساختمانهای پروژه مشخص گردیده است.نتایج این بررسی نشان میدهد که استفاده از روشهای عددی توصیف کمی و دقیقتری از تعیین ریسک نشست و در نتیجه کلاس اسیب به ساختمان مشخص میگردد همچنین میتوان هر قسمت از ساختمان را که دچار اسیب میگردد طبقه بندی نمود.


واژههای کلیدی:

ریسک نشست . سیستم اطلاعات جغرافیایی . روش نیمه تجربی . محیط شهری . تونلسازی

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریسک نشست , سیستم اطلاعات جغرافیایی , روش نیمه تجربی , محیط شهری , تونلسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شناسایی و ارزیابی ریسک های بحرانی در پروژه های مترویی مطالعه موردی خط 2 قطار شهری مشهد

چكيده
به مدیریت ریسک پروژهای انعطافپذیر اطلاق میگردد که متناسب با بزرگی و پیچیدگی شرایط پروژه تغییر مینماید. پروژههایساده ممکن است از روشهای تجزیه و تحلیل سادهتری استفاده کنند در حالی که پروژههای با پیچیدگی بیشتر ممکن است که ازتکنیکهای کاراتری استفاده نمایند. پروژههای زیربنایی بزرگ و پیچیده شامل عوامل ریسکزای مختلفی هستند و موفقیت در اجرایچنین پروژههایی وابستگی زیادی به مدیریت اثر بخش عوامل ریسکهای کلیدی دارد. در این مقاله با توجه به مطالعات موردیصورت گرفته در خط 2 قطار شهری مشهد، عوامل و متغیرهایی که باعث ریسک میشوند شناسایی شده و به این پروژه زیربنایی وزیرزمینی تخصیص داده شده است. با توجه به این منشا ریسکها، ریسکهای موجود با استفاده از روشهای گوناگونی که در ادامهتوضیح داده خواهد شد شناسایی شده و سپس با استفاده از نظرات کارشناسی به ارزیابی آنها پرداخته میشود. در پایان 11 ریسکبرتر از مجموع 67 ریسک شناسایی شده استخراج گردید و متناسب با حد آستانه پذیرش پروژه و مقادیر اقتضایی مدیریتی درنظر گرفته شده برای آنها پاسخهایی درنظر گرفته میشود.


واژههای کليدی:

مدیریت ریسک . پروژههای مترو . ماشین حفار مکانیزه TBM . ساختار شکست ریسک

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت ریسک , پروژههای مترو , ماشین حفار مکانیزه TBM , ساختار شکست ریسک ,
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی کنترل پراکندگی دود در تونل پاتاوه دهدشت با استفاده از دیناميک سيالات محاسباتی

چكيده
گرما و دود متصاعد شده در هنگام آتش سوزی در تونل ها، خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد. آتش سوزی در تونل ها با آزاد شدنگازهای سمی، دود و سایر آلاینده های مضر همراه است. برای کاهش خسارات واردشده، از نتایج آزمایش های آتش سوزی در تونل می توانبهره برد اما به علت کامل نبودن نتایج این آزمایش ها در شرایط مختلف و هزینه بالای انجام آن، روش های حل عددی درزمینه هایمتفاوت به کمک محققان آمده است. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت پراکندگی دود در تونل پاتاوه دهدشت بود. این تونل در محور –اصلی پاتاوه به دهدشت در جنوب غربی استان کهگیلویه و بویر احمد واقع شده است. در این تحقیق، رفتار دود، حین آتش سوزی در تونل)با شرایط واقعی( با استفاده از دینامیکسیالات محاسباتی بررسی شد. شدت جریان و سرعت بحرانی محاسبه شده برای این تونل به1 متردرثانیه محاسبه شد. در نتایج حاص لشده برای جت فن های یاد شده،به ترتیب پدیده / ترتیب برابر با 034 مترمکعب در ثانیه و 31عقب زدگی جریان دود و آشفتگی مشاهده شد. پس از اجرای نرم افزار، در نهایت با گذشت 3 دقیقه و 12 ثانیه مدل مربوط به جت فنهای شرکت Novenco به تعادل رسیدند و پدیده عقب زدگی لایه دود در این مسئله با تغییر در کنترل حلگر از بین رفت. در مورد مدلمربوط به جت فن های شرکت Witt&Sohn همگرایی دیرتر اتفاق افتاد و پس از 2 دقیقه و 5 ثانیه مدل به تعادل رسید و با خاموشکردن نزدیکترین جت فن به تانکر و خاموش کردن یک در میان بقیه جت فن های اطراف منبع سوخت پدیده آشفتگی لایه دود از بین رفت.


واژه هاي کليدي:

دود . تونل . مدلسازی . آتش . تهویه

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دود , تونل , مدلسازی , آتش , تهویه ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد نظریه بازیها در مدیریت ریسک تونلسازی

چکیده
نظریه بازی مطالعه مدل های ریاضی درگیر و همکار درروش تصمی مگیری و انتخاب هوشمندانه و منطقی تصمی مگیرندگان در یک بازیاست. نظریه بازی، شاخه ای از ریاضیات کاربردی است که در علوم مختلف ازجمله اقتصاد، مهندسی، علوم رایانه و روابط بی نالمللمورداستفاده قرار می گیرد. نظریه بازی تلاش می کند تا رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت استراتژیک را مدل سازی کند. این موقعیت،زمانی پدید می آید که موفقیت یک فرد وابسته به راهبردهایی است که دیگران انتخاب می کنند. مسئله مدیریت و آنالیز ریسک در تونلاز سالها قبل موردتوجه سراسر جهان قرار گرفته است. برای آنالیز و مدیریت ریسک روش های مختلفی وجود دارند. ارزیابی ریسک ازقسمت های کلیدی مدیریت پروژه بوده و امکان رتبه بندی ریسک ها را بر اساس میزان بحرانی بودن آن ها و ارائه پاسخ مناسب فراهممی کند. فضاهای زیرزمینی به علت اینکه در محیطی با عدم قطعیت بالا هستند، ریسک های بالایی را نیز به دنبال دارند. از این روشناسایی ریسک ها و تعیین اولویت آن ها در صنعت تونلسازی و همچنین پاسخ مناسب به ریسکها یکی از چالشهای اساسی بهشمار می رود. در این مقاله به کمک نظریه بازی ها با ارائه یک مدل جدید برای مدیریت ریسک در پروژه ساخت تونل به منظور تعمیم وبهبود روش های قبلی، به صورت مطالعه موردی برای خط 3 متروی قطار شهری مشهد و داده ها و اطلاعات آن بررسی شده است. دراین تحقیق با مدل سازی ریسکهای موجود در پروژه تونلسازی خط 3 متروی مشهد و پاسخ به ریسکها به صورت اجزای بازی و حلبازی مورد نظر با توجه به نتایج به دست آمده یک رتبه بندی برای ریسکهای موجود و همچنین رتبهبندی پاسخ ریسکها براساس درجه اهمیت انجام شده است.


واژههای کلیدی :

رتبهبندی . مدلسازی . مدیریت ریسک . نظریه بازیها .

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رتبهبندی , مدلسازی , مدیریت ریسک , نظریه بازیها , ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تکنیک نوین تعریض تونل، بدون ایجاد اختلال در ترافیک موجود

چکیده
با توجه به افزایش تعداد ماشین آلات در دهه اخیر، در کشورهای مختلف، نیاز به افزایش ظرفیت ترافیک در جاد هها و خطوط را هآهن،به یک نیاز مبرم و ضروری تبدی لشده است. برای تعریض جاد هها و افزایش خطوط ریلی، در مناطق کوهستانی که راههای ارتباطی، ازتونل استفاده شده است، تعریض تونل با رو شهای سنتی، مشکلات عدیده اجتماعی )انسداد ترافیک( و اقتصادی )لزوم ساخت وساز راهبه صورت جایگزین موقت برای برقراری ترافیک موجود( به وجود آورد. لذا در جهت برطرف کردن مشکلات فوق الذکر، در سال هایاخیر، روشی نوین، برای تعریض تونل ها، بدون ایجاد اختلال و ریسک، در ترافیک موجود و بدون نیاز به ایجاد راه جایگزین موقت،ابدا عشده است. به کارگیری این متد نوین در چند پروژه در کشور ایتالیا، نشان داده است که به کارگیری این روش نوین، هم زمان بارفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی، با ایمنی بالا و سرع تبالا، امکان تعریض تونل های قدیمی را فراهم نموده است.


کلمات کلیدی:

تکنیک نوین . تونلسازی . محیط های سست . ایمنی . تعریض تونل . کاهش زمان و هزینه اجرایی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تکنیک نوین , تونلسازی , محیط های سست , ایمنی , تعریض تونل , کاهش زمان و هزینه اجرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 دی 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 4646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 4646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 - 2783407- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه ENEMAD